Hjem Medlemskab
Medlemskab
Adresse:
Som medlemmer optages ledere og undervisere samt andre interesserede i uddannelsesplanlægning, pædagogisk ledelsestænkning og skoleudvikling.

Medlemmer modtager først af alle invitation til Selskabets temamøder og konferencer. De holdes løbende orienteret om Selskabets aktiviteter og kan deltage i den årlige generalforsamling.

Som medlem modtager du 100 kr. i rabat på hver af årets temamøder eller konferencer.

Det årlige kontingent er 100 kr.

Skriv en mail med ønsket om medlemskab, og vi en indbetalingsanvisning.

Ved tilmelding: Husk at angive både virksomhedsnavn og kontaktnavn samt gerne adresse og telefonnummer.

Kasserer Jørgen Villadsen
Det pædagogiske Selskab af 1820
Liljevej 10
2820 Gentofte
Mobil: 21 68 14 50
Mail: jvilladsendps@gmail.com